Vraag en antwoord

Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Filters

Toon filters ...
Duurzaam Bouwloket Venlo
Verberg filters ...
Hoe kan ik me inschrijven?

Klik op deze knop om je in te schrijven

Hoe werkt het?

 1. Ga naar de website: www.venlo.zelfopwekken.nl
 2. Schrijf je in voor een aanbod op maat.
 3. De eerste voorstellen worden na 9 januari verstuurd.
 4. Een adviseur zonnepanelen neemt daarna telefonisch het voorstel persoonlijk met je door.

Het aanbod geldt in eerste instantie voor 750 huishoudens.

Wees er snel bij, want de interesse voor dit project is erg groot.

Meer >
Welk bedrijf verzorgt de installatie van de zonnepanelen?

De gemeente Venlo werkt in dit project samen met ZelfOpwekken.nl. De gemeente heeft de leverancier met het beste aanbod geselecteerd. Dit bedrijf installeert niet alleen zonnepanelen, maar verzorgt ook het onderhoud. Kijk voor meer informatie op www.venlo.zelfopwekken.nl

Meer >
Waarom heeft het vinden van een leverancier langer geduurd dan verwacht?

De gemeente heeft in 2022 een aanbesteding doorlopen om een zonnepanelenbedrijf te vinden. Een belangrijk uitgangspunt in deze aanbesteding was dat de deelnemers zo veel mogelijk ontzorgd zouden worden. Het vinden van dit bedrijf heeft langer geduurd dan verwacht. Daarvoor zijn enkele redenen te benoemen:

 • Wereldwijd is een tekort aan zonnepanelen ontstaan, omdat heel veel mensen zonnepanelen willen plaatsen. Daardoor zijn niet voldoende materialen beschikbaar om al die zonnepanelen te produceren. We hebben daarom langer de tijd genomen om een bedrijf te vinden dat gegarandeerd voldoende zonnepanelen kan leveren.
 • Mede door het tekort aan zonnepanelen zijn de prijzen gestegen. Ook daarom hebben we extra tijd ingeruimd om zorgvuldig af te wegen met welke partij we in dit project willen samenwerken.
Meer >
Welk risico loop ik als de serviceprovider failliet gaat?

In dit geval draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het vinden van een nieuwe geschikte partij die zal gaan voorzien in de onderhoud en de service. Als deelnemer sluit je namelijk een contract af met de gemeente en mag je hier geen last van krijgen.

Meer >
Maakt een tussenpartij die de zonnepanelen plaatst het project niet onnodig duur?

Doordat we een aanbesteding doen voor 750 installaties bereiken we juist een schaalvoordeel. Hierdoor kunnen de gemiddelde kosten voor inkoop, service en onderhoud dalen.

Meer >
Wat doet de serviceprovider in dit project?

De serviceprovider is de partij waarmee de gemeente Venlo een contract aangaat voor het installeren en onderhouden van de zonnepanelen. Daarnaast verzorgt de serviceprovider de afhandeling van de maandelijkse betalingen door deelnemers en de overige administratieve diensten.

Meer >
Kan ik mijn opgewekte stroom altijd terug leveren op het elektriciteitsnet?

Het wordt steeds drukker op het stroomnet en netbeheerders waarschuwen voor problemen met de capaciteit van het net. Vooralsnog zijn het vooral initiatiefnemers met een grootverbruikersaansluiting die daar last van hebben, bijvoorbeeld bij de aanleg van een zonnepark. Volgens de netbeheerder Enexis kan het elektriciteitsnet de energie van zonnepanelen op particuliere woningen normaal gesproken vooralsnog prima kwijt. Wel komt het incidenteel voor dat PV-installaties zichzelf tijdelijk uitschakelen als er in een keer veel energie op het stroomnet komt. Dit gebeurt ter bescherming van het stroomnet als de spanning boven een bepaald voltage komt.

Meer >
Wat houdt de garantieregeling in?

De gemeente Venlo neemt 15 jaar lang de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van jouw zonnepanelen. Om dit te garanderen zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:
• Bij een storing die effect heeft op het functioneren van de zonnepanelen ontvang je direct een alarmmelding per sms en e-mail;
• Voor het oplossen van een storing worden er geen voorrij- of montagekosten berekend;
• De zonnepanelen worden gereinigd als de opbrengst door vervuiling onder de jaarlijkse gegarandeerde opbrengst komt;
• 15 jaar garantie op de berekende opbrengst in kWh. Na 25 jaar dient de installatie nog minimaal 85% van de oorspronkelijke ontwerpwaarde te leveren. Rekening houdend met een maximale degradatie van de panelen van 0,8% per jaar.

Meer >
Wordt de teruggave-regeling van de btw binnen kort afgeschaft?

De teruggave van de BTW is administratief een complex proces. Daarom overweegt de overheid (belastingdienst) deze regeling te vereenvoudigen. Het plan is om het btw-tarief voor de aanschaf van zonnepanelen van 21% aan te passen naar een tarief van 0%. Dit komt financieel voor de deelnemer min of meer op het zelfde neer. Het voordeel van de deelnemer blijft dus behouden.

Meer >
Moet ik de btw-teruggave gebruiken om de lening af te betalen?

Ja, als gemeente vinden we het belangrijk dat je schuld minimaal blijft. Vandaar dat we in het contract tussen de deelnemer en de gemeente vastleggen dat het btw-bedrag wat je terug krijgt, wordt gebruikt om de lening deels af te lossen.

Meer >
Word ik ook geholpen met het terugvragen van mijn btw?

Ja, de serviceprovider kan je helpen met het terugvragen van de btw bij de belastingdienst, als dit op jou van toepassing is.

Meer >
Wat betekent de afbouw van de salderingsregeling voor mijn financiële voordeel?

De aanschaf van zonnepanelen blijft een goede investering, ook als de salderingsregeling wordt afgebouwd. Naar verwachting bereik je nog steeds een jaarlijks netto financieel voordeel. De exacte terugverdientijd is, naast het afbouwpad van salderen, echter ook afhankelijk van onder andere het elektriciteitstarief en de terugleververgoeding voor elektriciteit die niet gesaldeerd mag worden. Hoewel de kans klein is, bestaat dus het risico dat, mede door de aanpassing van de salderingsregeling, je besparing niet jaarlijks gedurende vijftien jaar lang opweegt tegen de kosten.

Meer >
Wat is de salderingsregeling?

Als je meer stroom opwekt dan je zelf verbruikt dan kan je gebruikmaken van de salderingsregeling. Je levert de stroom dan terug aan het net. Aan het eind van het (contract)jaar mag je de energie die de zonnepanelen hebben opgewekt wegstrepen tegen de energie die je hebt verbruikt. Het wetsvoorstel om vanaf 2025 stapsgewijs te stoppen met deze regeling kan consequenties hebben voor je terugverdientijd. De besparing die zonnepanelen opleveren hangt namelijk af van de prijs van de opgewekte stroom en de vergoeding die je ontvangt voor de elektriciteit die je teruglevert aan het net.

Meer >
Krijg ik de garantie dat ik iedere maand meer verdien dan dat het me kost?

Nee, dit kunnen we nooit 100% garanderen en we staan hier ook niet voor garant. Wel is het zo dat de panelen langer mee gaan dan de periode van 15 jaar waarin je rente en aflossing betaalt, dus ook daarna is er nog sprake van een financieel voordeel. De daadwerkelijke besparing die je behaalt, hangt natuurlijk ook af van jouw eigen situatie en de elektriciteitsprijzen.

Meer >
Hoe is het mogelijk dat ik al vanaf de eerste maand een financieel voordeel behaal?

Je lost de lening af in een periode van 15 jaar. De maandelijkse aflossing van de lening is daardoor lager dan de besparing op de maandelijkse energiekosten. Op die manier bereik je al vanaf de eerste maand onder de streep een financieel voordeel.

Meer >
Mijn meterkast blijkt niet geschikt om zonnepanelen op aan te sluiten. Kan ik de kosten voor het aanpassen of vervangen meefinancieren?

Ja, als deze kosten gerelateerd zijn aan het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie kan je deze meefinancieren tegen hetzelfde rentepercentage.

Meer >
Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die je opwekt wordt gebruikt om je apparaten in huis te voorzien van elektriciteit. Indien je meer elektriciteit opwekt dan dat je op dat moment nodig hebt, dan lever je deze elektriciteit terug aan het netwerk. Andersom geldt dat wanneer je meer elektriciteit nodig hebt dan dat je zelf opwekt, je energieleverancier extra elektriciteit levert.

Meer >
Wat is de beste plaats voor het plaatsen van zonnepanelen?

De hellingshoek van het dak en de ligging ten opzichte van de zon zijn bepalend. Schaduwwerking door bijvoorbeeld een boom of een dakkapel kan de opbrengst van de zonnepanelen negatief beïnvloeden.

Meer >
Waarvoor heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te kunnen benutten óf terug te kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom. Dit doet de omvormer.

Meer >
Hoe ziet een zonnepaneleninstallatie eruit?

De zonnepanelen worden op je dak geplaatst. Vervolgens wordt een kabel gelegd van de zonnepanelen naar de omvormer. De omvormer stuurt de opgewekte stroom via de meterkast naar je apparaten of zorgt ervoor dat de stroom wordt teruggeleverd op het elektriciteitsnet.

Meer >
Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten plaatsen op mijn dak?

In de meeste gevallen heb je hiervoor geen vergunning nodig. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als je in een monumentaal pand woont of uw woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Dan dien je eerst een vergunning aan te vragen. Dit kan via https://www.omgevingsloket.nl/.

Meer >
Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt en koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door gebruik te maken van zonlicht. Ook bij bewolking is het systeem actief, omdat bewolking niet al het zonlicht tegenhoudt. Wel is het rendement dan lager.

Meer >
Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Nee, het type zonnepaneel kan je niet zelf kiezen, aangezien de ondernemer met een standaard type werkt. De gemeente heeft er in de aanbesteding op toegezien dat dit paneel van goede kwaliteit is. De keuze voor de omvormer maakt de ondernemer op basis van je persoonlijke situatie.

Meer >
Wat gaat een zonnepaneleninstallatie kosten?

De prijs van een zonnepaneleninstallatie zal vergelijkbaar zijn met prijzen van andere aanbieders. Het voordeel van dit project is dat de deelnemer geholpen wordt in het aanschaffen van een zonnepaneleninstallatie en dat er service en onderhoud verleend wordt voor en periode van 15 jaar. Er wordt ook een lening verstrekt zodat de deelnemer geen eigen geld hoeft in te leggen. Om de lening terug te betalen aan de gemeente, zal de deelnemer maandelijks een bedrag aflossen. Als gemeente streven we er naar dat de zonnepanelen meer opbrengen dan je als deelnemer kosten hebt.

Meer >
Wordt er ook een BKR-toets uitgevoerd?

Nee, voor deelname wordt geen BKR-toets uitgevoegd. Ook vindt er geen BKR-registratie plaats.

Meer >
Kan ik niet beter zelf zonnepanelen aanschaffen bij een commerciële aanbieder?

Dat kan ook. Dit project richt zich op een compleet pakket van financiering en ontzorging voor de aanschaf van zonnepanelen. Je kunt zelf bepalen of dit voor jou interessant is. Als je het prettig vindt om zelf een aanbieder te zoeken, dan kan dat natuurlijk ook.

Meer >
Wat als een deelnemer komt te overlijden?

In geval van overlijden gaat het contract over naar de erfgenamen.

Meer >
Wat gebeurt er met mijn lening als ik na een paar jaar wil verhuizen?

Ingeval van een verhuizing heb je twee mogelijkheden:
1. Ofwel je verrekent de zonnepanelen-installatie via de verkoopprijs van je woning en je lost de lening in één keer af (dit betekent dat het beroep op onderhoud/service voor de nieuwe eigenaar komt te vervallen);
2. Ofwel het eigenaarschap van je lening wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Deze gaat dan ook de financiële verplichting aan voor de afbetaling van de lening en voor de service en onderhoud.

Meer >
Kan ik ook deelnemen aan de regeling zonder gebruik te maken van service en onderhoud?

Nee. We bieden bewust alleen een totaalpakket inclusief ontzorging aan. Dit zorgt voor voldoende kwaliteit en leidt tot een grotere kans dat je verwachte energieopbrengst wordt behaald.

Meer >
Kan ik ook deelnemen zonder gebruik te maken van een lening?

Nee, dat is niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om vanaf dag 1 het totaalbedrag voor de installatie in één keer boetevrij af te lossen. Indien je wilt afzien van de jaarlijkse betaling van service/onderhoud, kan je deze 15 jaar vooruit betalen. Het is echter ook gewoon mogelijk om in één keer volledig af te lossen en de kosten voor service/onderhoud wel maandelijks af te dragen.

Meer >
Kan ik met deze regeling ook mijn bestaande zonnepaneleninstallatie uitbreiden?

Ja, dat kan, maar dit zal technisch een ‘zelfstandige’ installatie zijn met een eigen omvormer. Dit kan bovendien gevolgen hebben voor de mogelijkheden voor btw-teruggave. Alleen als de installatie in hetzelfde jaar is geplaatst, is btw-teruggave mogelijk. Daarnaast geldt dat dit totale btw-bedrag niet boven de 2500 euro mag komen, om in aanmerking te komen voor teruggave. Verder is btw-aftrek alleen mogelijk bij een installatie tot 10.000 kWh.

Meer >
Is mijn dak geschikt om zonnepanelen te laten plaatsen?

De ligging en de staat van je dak bepalen of je dak geschikt is voor het laten plaatsen van zonnepanelen. Op basis van satellietbeelden en de overige informatie die je zelf beschikbaar stelt over je woning, wordt je dak bekeken. Mochten er twijfels bestaan, dan komt het bedrijf waar de gemeente het contract mee afsluit kijken. Bij twijfel zal het bedrijf dit bij je aangeven.

Meer >
Wie kan er allemaal deelnemen aan dit project?

– Woningeigenaren die ook hoofdbewoner zijn van de woning.
– Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals bijv een sportvereniging of een Vereniging van Eigenaren (VVE). Zij moeten dan wel eigenaar van het pand zijn.
– Ondernemers met een bedrijfsruimte aan huis, deze zijn woningeigenaar.

Als verhuurder van woningen of als huurder van een woning kan je dus niet deelnemen. Tot slot is een kleinverbruikaansluiting nodig om deel te kunnen nemen. Dit heeft te maken met de zwaarte van je aansluiting. Vrijwel alle particuliere huishoudens hebben een kleinverbruikaansluiting. Tot slot is een kleinverbruikaansluiting nodig om deel te kunnen nemen. Dit heeft te maken met de zwaarte van je aansluiting. Vrijwel alle particuliere huishoudens hebben een kleinverbruikaansluiting. Bij panden met een grotere energiebehoefte zoals een verenigingsgebouw is het verstandig om eerst te controleren of hier sprake van is.

Meer >
Wanneer en waar kan ik mij inschrijven?

De inschrijvingen zijn geopend. Het aanbod geldt in eerste instantie voor 750 huishoudens. Wees er snel bij, want de interesse voor dit project is erg groot.

Klik op deze knop om je in te schrijven

Hoe werkt het?

 1. Ga naar de website: www.venlo.zelfopwekken.nl
 2. Schrijf je in voor een aanbod op maat.
 3. De eerste voorstellen worden na 9 januari verstuurd.
 4. Een adviseur zonnepanelen neemt daarna telefonisch het voorstel persoonlijk met je door.
Meer >
Hoe kan ik als huurder van Woonwenz overstappen op elektrisch koken?

Woon jij in een huurwoning van Woonwenz? En wil je overstappen op elektrisch koken? Dat kan!
In onderstaand overzicht vind je de mogelijkheden.

 • Als je recht hebt op een nieuwe keuken, kun je aangeven dat je graag elektrisch wil koken. Woonwenz regelt de aansluiting, de kookplaat koop je zelf. De huur gaat hierdoor niet Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.woonwenz.nl à Ik ben huurder à Reparatie & Onderhoud à Verbetering keuken.
 • Als je geen recht hebt op een nieuwe keuken, maar wel elektrisch wil koken, dan mag je ook zelf die aanpassing doen. Je moet dit wel melden bij Woonwenz.
 • Ben je pas nieuw komen wonen in een huurwoning? Dan heeft Woonwenz al een elektrische kookplaat voor je geïnstalleerd. Je hoeft niets meer te doen.

Wil jij aan de slag met een van deze opties? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Woonwenz.
Dat kan via het telefoonnummer 077 389 3131.

Meer >
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

De regeling eindigt op 31 december 2021 of zoveel eerder als het beschikbare bedrag op is.

Meer >
Kunnen huurders ook subsidie aanvragen?

Nee, de regeling is voor particuliere woningeigenaren in Venlo die ook daadwerkelijk zelf permanent op dit adres wonen.

Meer >
Geldt de regeling ook voor maatregelen die ik al heb uitgevoerd?

Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen als de maatregelen zijn uitgevoerd. Maatregelen die na 13 december 2019 zijn aangekocht en aangebracht, of een afgegeven energieadvies, komen in aanmerking.

Meer >
Wanneer hoor ik of de energievoucher is toegekend?

Volledig ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Binnen 8 weken na ontvangst wordt een besluit genomen tot vaststelling. Deze termijn kan, onder vermelding van reden, eenmalig verlengd worden met 4 weken.

Meer >
Dient er eigen financiering te worden ingebracht?

Een energievoucher van €60,- kan worden toegekend indien de kosten van de maatregel(en) tenminste €60,- hebben bedragen.

Meer >
Welke informatie dient te worden aangeleverd?

Een volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

 1. Naam en adres;
 2. Emailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. De maatregelen waarvoor een energievoucher wordt aangevraagd, voor zover van toepassing inclusief een kwantificering van het aantal m2;
 5. Een kopie van het factuur of betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is uitgevoerd en betaald;
 6. Ondertekening van de aanvrager (sms of mail verificatie);
 7. Rekeningnummer;
 8. Een ingevuld formulier / enquête over de duurzaamheidsopgave in de woning;
 9. Een mogelijkheid tot inschrijven nieuwsbrief;
 10. Foto’s die een herkenbaar beeld geven van de uitvoering van de maatregel;
 11. Bij de aanvraag wordt toestemming gegeven om de woning te betreden voor een controle, welke controles door de gemeente steekproefsgewijs worden gedaan.
Meer >
Hoe wordt bepaald wie subsidie krijgt?

Volledig ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer vanwege ontbrekende informatie de aanvraag is aangevuld, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Meer >
Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Het is vanaf 24 maart 2020 mogelijk een aanvraag in te dienen. De materialen van de maatregel zijn aangekocht en aangebracht, of het energieadvies is gegeven, niet eerder dan 13 december 2019. De regeling is geopend tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het beschikbare bedrag op is.

Meer >
Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor particuliere woningeigenaren die ook daadwerkelijk zelf de bewoner zijn van een bestaande woning in Venlo. De woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Venlo en opgeleverd zijn vóór het aanvragen van subsidie.

Meer >
Wat is de Regeling Reductie Energie (RRE)?

Een Venlose financiële stimulering die toegekend is door de Rijksoverheid voor energiebesparende maatregelen voor particuliere woningbezitters. Doel van de regeling is om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen door het reduceren van energiegebruik. Om jou als eigenaar van een bestaande woning in Venlo te helpen energie te besparen, kun je tot en met 31 december 2021 een energievoucher aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Denk daarbij vooral aan kleine maatregelen zoals een waterbesparende douchekop, LED- verlichting of het aanschaffen en bevestigen van radiatorfolie. Maar ook grotere ingrepen zoals bijvoorbeeld vloer-, dak- of spouwisolatie, een zonneboiler, het vervangen van een kozijn met isolerend glas of een warmtepomp komen in aanmerking voor deze voucherregeling.

Meer >
Ik vind het idee van een Groene Straat erg goed en wil graag meedenken in de ontwikkeling van het idee, kan dat?

Natuurlijk. We zijn ervan overtuigd dat er veel kennis en kunde is bij onze inwoners en professionals.

Meer >
Ik woon niet in Belfeld op een van de drie straten maar ik wil ook een Groene Straat, kan dat ook?

We starten in Belfeld en gaan samen met de inwoners ontdekken hoe we een Groene straat concept een succes kan worden. Deze ervaringen zijn voor ons erg belangrijk. Uiteindelijk willen we dit in heel Venlo toepassen omdat we geloven in de betrokkenheid, de ideeën en de energie van onze inwoners. Maar je hoeft niet te wachten dat we een keer bij jou in de straat aan de slag gaan. We zijn altijd geïnteresseerd in goede ideeën en plannen en kunnen kijken of we hierin iets kunnen betekenen als meerderde mensen hier de schouders onder willen zetten.

Meer >
Ik wil mijn straat groener maken, wat kan ik zelf doen?
 • Je kunt de bestrating in je tuin vervangen voor meer groen.
 • Je kunt een regenton plaatsen.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem.
 • Je kunt meer energie besparen in je woning. Medio maart is er een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. Hoe de regeling er precies uit komt te zien is nu nog bekend. Wil je een bericht krijgen wanneer de regeling start? Vul dan het formulier in.
Meer >
Wanneer is bekend welke straat de eerste Groene Straat wordt?

Dat weten we nu nog niet. Op 13 februari starten we met een bijeenkomst in Belfeld. Samen met de aanwezige inwoners kijken we waar het meeste draagvlak is en de kansen liggen. We bepalen gezamenlijk welke straat wordt uitgewerkt naar een Groene Straat. Samen met de bewoners werken we de ideeën en plannen uit. Begin juni 2020 weten we wat we echt gaan doen in de Groene Straat.

Meer >
Hoe wordt beoordeeld welke straat wordt gekozen?

De straat waar de meeste kansen liggen en waar de betrokkenheid van bewoners het grootst is wordt gekozen als eerste Groene Straat.

Meer >
Welke straat wordt de Groene Straat?

Er zijn 3 straten in Belfeld geselecteerd die in aanmerking komen om de eerste Groene Straat te worden, nl: Prins Frederikstraat, Montfortstraat, Bolenbergweg.

Meer >
Wat gaat er in de Groene Straat gebeuren?

Er ligt nog geen plan wat we precies gaan doen. Dat plan willen we samen met bewoners uit de Groene Straat maken.

Meer >
Wat is de Groene Straat?

De Groene Straat is een aanpak om samen met bewoners een plan te maken om de straat groener te maken. Door meer groen in je straat en een andere manier om regenwater af te voeren maken we de straat bestendiger tegen de steeds hevigere regenbuien en extreme warmte in de zomer. Maar de Groene Straat is meer dan dat. Denk bijvoorbeeld aan het beter isoleren van woningen, gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, groene plantsoenen, speelruimte voor je kinderen, stimuleren van fietsgebruik en deelauto’s of groenten uit je eigen achtertuin. Wat er daadwerkelijk gebeurt in de Groene Straat is mede aan de bewoners van de straat.

Meer >
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

De regeling eindigt op 31 december 2021 of zoveel eerder als het beschikbare bedrag op is.

Meer >
Kunnen huurders ook subsidie aanvragen?

Nee, de regeling is voor particuliere woningeigenaren.

Meer >
Hoe wordt bepaald wie subsidie krijgt?

Aanmeldingen worden op volgorde van inschrijving afgehandeld. Een aanvraag dient te komen van een particuliere woningeigenaar die zelf ook woont op het adres in de gemeente Venlo. Een huurwoning komt bijvoorbeeld dus niet in aanmerking voor deze regeling.

Meer >
Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen via www.duurzaambouwloket.nl/rre-venlo. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2021 of zoveel eerder als het beschikbare bedrag op is.

Meer >
Waar moet ik dit aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend via www.duurzaambouwloket.nl/rre-venlo

Meer >
Wat is de Regeling Reductie Energie (RRE)?

Een Venlose financiële stimulering die toegekend is door de Rijksoverheid voor eenvoudige energiebesparende maatregelen voor particuliere woningbezitters. Doel van de regeling is om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen door het reduceren van energiegebruik. De regeling is breed opgezet, waardoor maatregelen  zoals LED-lampen, radiatorfolie, een waterbesparende regelaar voor de kraan, een stekker met aan-uitknop en tochtstrips in aanmerking komen.

Meer >
Wat betekent het voor huurders van Woonwenz?

Woonwenz heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in de verbetering van de isolatie van onze woningen. Denk hierbij aan het isoleren en/of vervangen van daken, kozijnen, gevels en vloeren. Ook hebben al een groot aantal woningen zonnepanelen gekregen en staan er voor de komende jaren nog een groot aantal woningen gepland die zonnepanelen krijgen. De woningen zijn door al deze verbeteringen al een stap dichterbij om van het gas gehaald te worden. Maar wat er nog precies aan de woningen moet gebeuren is afhankelijk van de uiteindelijke technische oplossing die wordt gekozen. Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Meer >
Moet ik iets doen als huurder van Woonwenz?

In principe hoeft u als huurder nog niets te doen. Als verhuurder en eigenaar van de woningen denkt Woonwenz met de gemeente en andere partijen mee om te kijken hoe we het beste de woningen van het aardgas kunnen halen. Wel vinden we het heel fijn als u mee wilt denken. Vindt u dit interessant, dan kunt u zich opgeven voor één of meerdere werkgroepen. Deze werkgroepen delen de belangen, zorgen en vragen uit de buurt met de werkgroep van professionals. Heeft u vragen over een werkgroep of wilt u deelnemen? Neem dan contact op via morgeninvenlo@venlo.nl.

Naast alle verbeteringen aan uw woning kunt u zelf ook aan de slag met uw energieverbruik. Dit kan u maandelijks een leuke besparing opleveren. Voor meer informatie bekijk hier de duurzaamheidsfolder van Woonwenz. Ook kunt u een afspraak maken met een energiecoach van Woonwenz. U kunt hiervoor een email sturen naar Energiecoaches@woonwenz.nl.

Meer >
Kan ik zelf het initiatief nemen tot het aardgasvrij maken van mijn huurwoning?

Nee, als eigenaar van de woningen wil Woonwenz het aardgasvrij maken zelf in handen houden. Vergelijkt u het met het vervangen van daken en kozijnen. Woonwenz zorgt ervoor dat het aardgasvrij maken op een goede en professionele manier gebeurt.

Meer >
Hoeveel gaat het mij als huurder kosten; gaan mijn maandlasten omhoog of naar beneden?

Woonwenz heeft de afgelopen jaren al veel energetische verbeteringen uitgevoerd aan de woningen in Hagerhof-Oost. We hebben dat zonder huurverhoging voor de zittende huurders gedaan. Afhankelijk van uw energieverbruik natuurlijk, zijn de maandlasten bij deze woningen flink gedaald. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het van het aardgas afhalen daadwerkelijk financieel voor Woonwenz betekent. Wel is ons uitgangspunt dat onze huurders er op vooruit moeten gaan, zowel qua woonlasten als qua wooncomfort.

Meer >
Kan Woonwenz mij dwingen om van het aardgas af te gaan?

Ja, maar dat wil Woonwenz natuurlijk niet.

Meer >
Kan ik het koken op gas wel behouden?

We merken dat sommige mensen het fijn vinden om op gas te koken en dat graag behouden. Dit is een meer gehoord argument en logisch in een overgangsperiode, waarbij iedereen nog moet wennen aan het (langzaam) verdwijnen van het aardgas. Toch zullen we in de toekomst uiteindelijk allemaal niet meer op gas koken. Ook bedrijven passen hun assortiment daarop aan. Denk aan keukens met elektrische kookplaten en pannen.

Meer >
Hoe kook ik straks, zonder gas?

Het gasfornuis heeft z’n langste tijd gehad. De inductiekookplaat heeft de toekomst. Hiervoor heeft u soms andere pannen nodig dan de pannen die u gebruikt bij koken op aardgas. Ook een keramische kookplaat is nog een veelgebruikte manier van elektrisch koken. Hiervoor zijn er geen aparte pannen nodig. Veel mensen schrikken van deze verandering. Logisch, ze zijn gewend aan het gasfornuis. Oefen daarom eens bij familie, buren of vrienden die al een inductiekookplaat hebben. Wat is hun ervaring? En mocht u in de komende jaren uw keuken willen verbouwen? Dan is dat hét moment om apparatuur te kiezen die nog heel lang mee kan en ook daarmee zo duurzaam mogelijk is.

Meer >
Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor voldoende geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur. In sommige gevallen is een extra groep in de meterkast nodig om de inductieplaat van voldoende stroom te voorzien.

Meer >
Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Pannen die geschikt zijn voor koken op inductie zijn magnetisch. U kunt het testen door een magneet op de bodem te leggen. Blijft deze zitten? Dan werkt de pan op inductie.

Meer >
Ik kook op gas, moet ik daar ook mee stoppen?

De meeste huishoudens koken ook op gas. Dit is gemiddeld maar 50 m³ per jaar en dus een klein aandeel in het totaal. Als we van aardgas af gaan, gaat het gasnet ook weg. Dit kost namelijk enorm veel in onderhoud. De hele infrastructuur voor aardgas wordt dus weggehaald. Dit betekent dat u ook overstapt naar een andere manier van koken. Op inductie bijvoorbeeld. Dit is een veiligere en minstens zo prettige manier van koken als op gas.

Meer >
Wat gaat het mij als bewoner kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u als bewoner precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van uw woning. Door het isoleren bespaart u energie, en dus kosten. Muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en kierdichting verdienen zichzelf binnen een paar jaar terug. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor een forse comfortverhoging.

Bedenk dat uw woning ook in waarde stijgt. Goed geïsoleerde woningen die van het gas af zijn worden in de toekomst gewilder. Ook de verbeteringen in de leefbaarheid van uw buurt zorgen voor een waardestijging.

Meer >
Wie gaat dat betalen?

We begrijpen dat de veranderingen invloed hebben op bewoners, ook financieel.

Los van eventuele, toekomstige subsidies of gunstige leningen geldt dat woningeigenaren zelf beslissen over hun eigen bezit. Vergelijk dit met investeringen in woningisolatie: de overheid heeft bijvoorbeeld een subsidieregeling voor ‘dubbel glas’ maar stelt niemand verplicht om dit te nemen. Wel geldt voor alle woningen dat uiterlijk in 2050, maar mogelijk al eerder, geen aardgas meer beschikbaar is.

Meer >
Moeten we niet gewoon wachten omdat het in de toekomst goedkoper wordt?

Er wordt verwacht dat het in de toekomst goedkoper wordt. Dat moet nog blijken, het kan zijn dat in de toekomst prijzen stijgen doordat iedereen aan de slag gaat en schaarste ontstaat. We kunnen met zekerheid zeggen dat als u nu met de hele buurt samen aan de slag gaat u daar financieel voordeel van heeft.

Er zijn nu ook diverse subsidie- en financieringsregelingen beschikbaar. Deze zijn bedoeld om voorlopers te stimuleren aan de slag te gaan. De verwachting is dat deze er niet meer zijn als het eenmaal op gang is.

Kortom: ja, in de toekomst zouden sommige technieken goedkoper kunnen worden. Dat kan echter alleen als we nu beginnen. Wachten heeft daarom geen zin; door middel van subsidies en andere stimuleringsinstrumenten is het aan de overheid om te zorgen dat de voorlopers niet de rekening betalen voor wijken die later aan de beurt zijn.

Meer >
Bespaar ik geld als ik mijn gasaansluiting laat verwijderen?

Als u geen gasaansluiting meer heeft, hoeft u geen vaste leveringskosten meer te betalen voor uw gasaansluiting.

Meer >
Hoe verwarm ik mijn huis en heb ik warm water zonder aardgas?

Grofweg zijn er twee alternatieven voor het verwarmen van een huis zonder aardgas.

Elektrische alternatieven, ‘All electric’:

Als je huis volledig op elektriciteit draait, dan noem je dat een all-electric woning. Als je all-electric woont gebruik je geen gas maar alleen elektriciteit voor het verwarmen van je huis, en voor warm water en koken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de woning zeer goed geïsoleerd moet zijn om zo min mogelijk energie/warmte te verliezen. Huizen kunnen met verschillende elektrische apparaten worden verwarmd. Er kan voor één apparaat of een combinatie van apparaten worden gekozen. Bijvoorbeeld een warmtepomp of infraroodverwarming, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Daarnaast moet worden gecontroleerd of het elektriciteitsnet hiervoor geschikt is. Dit is een verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder Enexis. Een warmtepomp heeft een groot buffervat voor het warme water nodig. Die is aanzienlijk groter dan een CV ketel. Hier heeft u dus wel ruimte voor nodig.

Warmtenet:

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water door stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen (zowel verwarming als warm tapwater). Bronnen kunnen overal gezocht worden, maar zoeken we zo dichtbij mogelijk. Hoe minder ver we het moeten transporteren hoe minder warmte er verloren gaat en hoe betaalbaarder het blijft. Voordeel is dat je geen eigen apparatuur meer nodig hebt, zoals een CV ketel of warmtepomp die u aan moet schaffen en onderhouden. U huurt simpel een afleverset die de warmte in uw woning brengt.

Meer >
Welke mogelijke oplossingen zijn er voor Hagerhof-Oost?

Beide onderstaande opties zijn technisch mogelijk voor Hagerhof-Oost. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de beste optie. We kijken daarbij naar techniek, betaalbaarheid, comfort en duurzaamheid.

Elektrische alternatieven, ‘All electric’:

Als je huis volledig op elektriciteit draait, dan noem je dat een all-electric woning. Als je all-electric woont gebruik je geen gas maar alleen elektriciteit voor het verwarmen van je huis, en voor warm water en koken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de woning zeer goed geïsoleerd moet zijn om zo min mogelijk energie/warmte te verliezen. Huizen kunnen met verschillende elektrische apparaten worden verwarmd. Er kan voor één apparaat of een combinatie van apparaten worden gekozen. Bijvoorbeeld een warmtepomp of infraroodverwarming, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Daarnaast moet worden gecontroleerd of het elektriciteitsnet hiervoor geschikt is. Dit is een verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder Enexis. Een warmtepomp heeft een groot buffervat voor het warme water nodig. Die is aanzienlijk groter dan een CV ketel. Hier heeft u dus wel ruimte voor nodig.

Warmtenet:

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water door stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen (zowel verwarming als warm tapwater). Bronnen kunnen overal gezocht worden, maar zoeken we zo dichtbij mogelijk. Hoe minder ver we het moeten transporteren hoe minder warmte er verloren gaat en hoe betaalbaarder het blijft. Voordeel is dat je geen eigen apparatuur meer nodig hebt, zoals een CV ketel of warmtepomp die u aan moet schaffen en onderhouden. U huurt simpel een afleverset die de warmte in uw woning brengt.

Meer >
Kan ik zelf beslissen welke oplossing ik wil?

Als woningeigenaar heeft u in principe altijd uw eigen keuze in welke oplossing u wilt. Door allemaal dezelfde oplossing te gebruiken krijgen we natuurlijk wel voordelen in kosten en baten. Door iets anders te kiezen dan de rest wordt het voor iedereen dus mogelijk duurder.

Meer >
Ik wil niet van het gas af, wat gebeurt er als ik niet meedoe?

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. Dit betekent dat jouw gemeente op dit moment jouw gas nog niet verplicht kan afsluiten. Dit gaat de komende jaren veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn. Op dit moment kun je invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij jou in de buurt verloopt.

Meer >
Moet er veel in mijn woning gebeuren?

Dit hangt af van uw type woning en uw wensen. In alle gevallen is het goed isoleren van uw woning verstandig. Dit scheelt u namelijk altijd in kosten en comfort. Soms zijn er grote ingrepen nodig. Maar dat is niet overal noodzakelijk.

Meer >
Moet ik mijn cv-ketel vervangen?
 • Als de cv-ketel (bijna) aan het einde van de levensduur is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. Isoleren, een warmtepomp, of vloerverwarming plaatsen kan meer geld kosten. Als een snelle overgang naar een warmtepomp geen optie is dan kunt u ervoor kiezen om tijdelijk een cv-ketel te leasen.
 • Cv-ketels gaan gemiddeld vijftien jaar mee. Bij vervanging is het dus verstandig tijdig informatie in te winnen over moderne, aardgasvrije apparatuur.
Meer >
Wat kan ik zelf al doen om me voor te bereiden op aardgasvrij?
 • Wat u ook kiest, energie besparen is altijd slim om te doen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren.
 • Neem in al uw plannen, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft.
 • Hebt u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing.
 • Koop alleen nog pannen die geschikt zijn voor elektrisch koken, bijvoorbeeld geschikt voor inductie.
Meer >
Waarom is isoleren belangrijk?

Isolatie is de beste manier om energie te besparen, maar ook om je huis zo comfortabel mogelijk te maken. Met goede isolatie gaat er namelijk heel weinig warmte verloren. Zo heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen en blijft de temperatuur in huis constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Bij lage temperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, is isolatie de belangrijkste maatregel. Let er wel op dat goede isolatie ook vraagt om goede ventilatie. Uw woning wordt luchtdichter en dan komt er te weinig frisse lucht in huis.

Meer >
Kan ik in mijn woning blijven wonen tijdens de werkzaamheden?

Ja, het isoleren van de woning en aardgasvrij maken van de woning kan gewoon in bewoonde staat. Natuurlijk is er enige hinder, maar een grote verbouwing of renovatie van een badkamer of keuken is doorgaans vele malen ingrijpender.

Meer >
Kan ik meedenken en adviseren in dit proces?

Er is een bewonersgroep actief in de wijk Hagerhof-Oost. In deze bewonersgroep hebben een aantal bewoners het initiatief genomen om te gaan werken in werkgroepen. Deze werkgroepen deelt de belangen, zorgen en vragen uit de buurt met de werkgroep van professionals. Heeft u vragen over een werkgroep of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met ons via morgeninvenlo@venlo.nl.

Meer >
Wat bedoelt de gemeente met een gas(t)vrije wijk?

De gas(t)vrije wijk is de wijk van de toekomst. Daarbij gaat het niet alleen om aardgasvrij maken van de woningen. Het is een wijk, waarin mensen prettig en gezond wonen en werken, die geschikt is voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en met duurzaam vervoer.  Kortom de gas(t)vrije wijk is voorbereid op veranderingen op het gebied van wonen, werken en samenleven.

Meer >
Wanneer gaat dit allemaal gebeuren?

Nu we u en de andere bewoners geïnformeerd hebben over onze voornemens kunnen we echt starten met het maken van plannen en de voorbereidingen. We willen de buurt en bewoners hierbij ook betrekken. Het begint met het inventariseren welke ingrepen noodzakelijk zijn en welke verbeteringen we in de wijk willen realiseren. Het onderzoeken en haalbaar maken van de beste en meest passende oplossingen heeft tijd nodig. U kunt zich voorstellen dat hier veel partijen bij betrokken zijn. We gaan hierbij grondig en zorgvuldig te werk. We verwachten de komende jaren hier intensief mee bezig te zijn.

Meer >
Waarom moet Hagerhof-Oost als eerste wijk aardgasvrij worden?

Venlo schrijf een plan hoe alle wijken in Venlo op termijn van het aardgas af kunnen. Dit plan is in mijn maart 2021 klaar.

In dit plan staan een aantal wijken in Venlo benoemd, waar de kans van slagen om van het aardgas af te gaan nu het grootst lijkt. Een van deze kansrijke wijken is Hagerhof-Oost, een wijk waar de komende jaren veel gaat gebeuren om de wijk duurzamer, groener en nog beter te maken,  Hagerhof-Oost wordt de eerste gas(t)vrije wijk van Venlo, de wijk van de toekomst!

Zo zijn er plannen voor het vervangen van riolering en gasleidingen. Ook Woonwenz investeert in haar woningen in deze buurt. Door gezamenlijk op te trekken krijgen we meer gedaan en verbeteren we de leefbaarheid van de hele wijk. Om de overlast te beperken willen we ingrepen natuurlijk zoveel mogelijk combineren! Dit biedt ook kansen om iets te doen aan waterberging en groenvoorzieningen. Onze buurten en wijken zijn door de tijd heen behoorlijk versteend. Door meer groen in de wijk en een andere manier om regenwater af te voeren wordt de wijk bestendiger tegen de steeds hevigere regenbuien en extreme warmte in de zomer.

Meer >
Hoeveel aardgas verbruikt een gemiddeld huishouden en waarvoor?

Nederlandse huishoudens gebruiken gemiddeld 1400 mᶾ aardgas per jaar; voor een appartement is 1000 m3 normaal. Het grootste deel van het aardgas – rond 80% – is voor het verwarmen van de woning. De rest wordt gebruikt voor warm tapwater (dat is het warme water uit de kraan en van de douche) en een beetje voor koken. In de beter geïsoleerde woningen neemt het aandeel verwarmen af en wordt het aandeel tapwater groter.

Meer >
Is aardgas niet beter dan andere fossiele brandstoffen?

Ja, als je puur kijkt naar de uitstoot van CO2 is het ‘schoner’ dan kolen of aardolie. Het doel is echter om in 2050 helemaal geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken, ook geen aardgas. In sommige landen wordt nu overgestapt naar aardgas. Maar die zullen voor 2050 ook weer van dat aardgas af moeten. Een dubbele opgave dus!

Meer >
Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Meer >
Wanneer gaat mijn huis/buurt van het aardgas af?

Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan hoe alle wijken in Venlo op een of andere manier verwarmd kunnen worden. Dit plan is in maart 2021 gereed. Dit is een stappenplan waarin aangegeven staat hoe en wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat. De bedoeling van dit stappenplan is dat Venlo in 2050 aardgasvrij is.

Meer >
Hoe gaan we van het aardgas af?

Stap voor stap wordt Venlo aardgasvrij. Nieuwbouwwoningen worden al gebouwd zonder gasaansluiting. Maar ook bestaande woningen stappen over op andere energiebronnen. Dit gebeurt in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Het is belangrijk om gebiedsgericht te werk te gaan. Iedere buurt is anders en heeft daarom een andere aanpak nodig. Sommige buurten en woningen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt om op een warmtenet aan te sluiten, dan wordt warmte van een centrale bron verderop naar de woningen gebracht. Andere woningen en buurten zijn geschikter om met elektriciteit te verwarmen, denk dan aan een warmtepomp in combinatie met zonne-energie.

Meer >
Waarom gaan we van het aardgas af?

Er zijn verschillende redenen waarom we stoppen met het gebruiken van aardgas en overstappen op andere energiebronnen. In Venlo gebruiken we met zijn allen veel aardgas. Aardgas zorgt voor een groot deel van de co2-uitstoot. En dus voor de opwarming van de aarde. Door over te stappen op schonere vormen van energie zoals zonne-energie, wind-energie, warmte uit de aarde, water of restwarmte uit de industrie te gebruiken kunnen we de CO2 uitstoot verminderen.

Daarnaast zijn er nog andere problemen met aardgas. Denk aan de aardbevingen in Groningen en het  raakt een keer op. Dat betekent dat er meer aardgas nodig is uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland. Dat kost dan meer om dat naar Nederland te brengen. Daarnaast stijgen de energieprijzen waarschijnlijk elk jaar door verhoging van de CO2-belasting. Dit voelt u direct in uw portemonnee.

Meer >
duurzaam-bouwloket-venlo