Nieuw gebruik

Wijkakkoorden van Morgen

We werken aan de “Akkoorden van Morgen” in Venlo in lijn van het Nationaal Klimaatakkoord

Op internationaal niveau is daarom door 195 landen in 2015 in Parijs het Klimaatakkoord afgesloten. Het Nationaal Klimaatakkoord is de Nederlandse bijdrage die in het verlengde ligt van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook de gemeente Venlo levert haar bijdrage en ziet kansen voor groene investeringen. Daarom is de gemeente Venlo momenteel actief bezig met het opstellen van de “Akkoorden van Morgen"

Nieuwe energie, Nieuwe Natuur, Nieuw gebruik in onze wijken

Voor iedere Venlose wijk werken we aan een “Akkoord van Morgen”. Daarin werken we samen aan de nieuwe wijken van Morgen in Venlo op het gebied van Nieuwe energie, Nieuwe natuur en Nieuw gebruik.

Lees verder

Concept akkoorden van Morgen

Morgen in Venlo is een initiatief van de gemeente Venlo om samen met burgers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen te werken aan een nieuwe en groene toekomst voor iedereen in Venlo. Onderdeel daarvan zijn ook de Akkoorden van Morgen.

Sluiten

We werken samen aan een nieuwe toekomst

We gebruiken allemaal energie. De meeste energie die wij verbruiken wordt ‘grijs’ opgewekt; met fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Hierbij stoten we veel broeikasgassen uit, zoals CO2. Hierdoor wordt de temperatuur op aarde hoger en hoger en deze opwarming gaat sneller dan ooit! Dit probleem wordt over de hele wereld onderkend en gevoeld.

23 akkoorden van Morgen voor Venlo

Voor iedere Venlose wijk, in totaal 23, stellen we samen een Akkoord van Morgen op. We willen groeien mét aandacht op Nieuwe energie, Nieuwe natuur en Nieuw gebruik. Omdat wij, onze kinderen en kleinkinderen hier leven. We zetten allemaal een klein stapje en maken samen meters.

Meer projecten

Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Méér warmte zonder gas

De eerste Groene Straat in Belfeld

Morgen werken we samen aan de eerste Groene Straat van Belfeld ;-)

Met Gemak Zon op je Dak

De gemeente Venlo helpt je bij de aanschaf van zonnepanelen