Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Woonwenz zet ook in op duurzaamheid

Woningcorporatie Woonwenz is meer dan 5.000 woningen aan het voorzien van energiebesparende voorzieningen.

In de buurt rondom de Eendenstraat in Venlo-Zuid worden 92 woningen energetisch verbeterd. De woningen worden voorzien van onder andere extra isolatie, zonnepanelen en nieuwe kozijnen met isolatieglas.