Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Waarom Hagerhof-Oost?

De gemeente Venlo schrijft een plan hoe alle wijken in Venlo op termijn van het aardgas af kunnen. Dit plan is naar verwachting in maart 2020 klaar. In dit plan staan vijf wijken uit Venlo benoemd, waar de kans van slagen om van het aardgas af te gaan nu het grootst lijkt.

De meest kansrijke wijk is Hagerhof-Oost.  Er gaat de komende jaren veel gebeuren om de wijk duurzamer, groener en nóg beter te maken. Maar waarom is Hagerhof-Oost het meest kansrijk?

Er zijn een aantal criteria om een wijk als kansrijk te bestempelen:

  • Woningen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1985
  • Een goede verdeling van particuliere woningeigenaren en sociale huurwoningen
  • Een woningcorporatie die wil investeren in een wijk
  • Aanwezigheid van vastgoed van de gemeente
  • Reële mogelijkheden om nieuwe vormen van energie te gebruiken

Naast het aardgasvrij maken van deze wijk, liggen er veel kansen om de wijk te verbeteren. Zo zijn er plannen voor het vervangen van riolering en gasleidingen.

Gezamenlijk optrekken met Woonwenz

Ook Woonwenz investeert in haar woningen in deze buurt. Door gezamenlijk op te trekken krijgen we meer gedaan en verbeteren we de leefbaarheid van de hele wijk. Om de overlast te beperken willen we ingrepen natuurlijk zoveel mogelijk combineren! Dit biedt ook kansen om iets te doen aan waterberging en groenvoorzieningen.

Meer groen in de wijk

Onze buurten en wijken zijn door de tijd heen behoorlijk versteend. Door meer groen in de wijk en een andere manier om regenwater af te voeren wordt de wijk bestendiger tegen de steeds hevigere regenbuien en extreme warmte in de zomer.

Betrokkenheid van bewoners voor verbeteringen

We willen de buurt en bewoners betrekken bij het verbeteren van de wijk. Het begint met het inventariseren welke ingrepen noodzakelijk zijn en welke verbeteringen we in de wijk willen realiseren. Het onderzoeken en haalbaar maken van de beste en meest passende oplossingen heeft tijd nodig.

U kunt zich voorstellen dat hier veel partijen bij betrokken zijn. We gaan hierbij grondig en zorgvuldig te werk. We verwachten de komende jaren hier intensief mee bezig te zijn. Graag gaan we hier met u in overleg. Wilt u graag mee praten? Meld u dan aan via morgeninvenlo@venlo.nl.