Venlo zet eerste stap naar een duurzamere leefomgeving

Gemeente Venlo geeft gehoor aan het kabinetsbeleid en is de mogelijkheden aan het verkennen om in 2050 van het aardgas af te gaan. Dit in combinatie met een gezond leefklimaat voor bewoners. Deze plannen zijn samengevat in een Transitievisie 1.0.

Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld.

Venlo heeft een wijkanalyse laten maken om per wijk te verkennen wat de meest voor de hand liggende techniek is om van het aardgas af te gaan. Voor Hagerhof-Oost is dit door gebruik te maken van het relatief warme Maaswater.

Voor het toepassen van deze techniek hebben we een subsidieaanvraag ingediend. Zodra de uitslag binnen is, informeren we jullie verder.

Lees de Transitievisie 1.0 hier. Via deze link kun je het document downloaden.