Subsidie aanvragen: Afkoppelen hemelwater

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om maatregelen te nemen.

Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval, maar ook doordat er veel gebouwd wordt en tuinen die volledig bestraat zijn.

Op www.waterklaar.nl lees je over oplossingen die je zelf kan doen, zoals het afkoppelen van de regenpijp of het aanleggen van een grindterras. De subsidiemogelijkheden voor het afkoppelen van regenwater vind je hier. 

Met een duurzaamheidsadviseur bekijk je voor je de aanvraag doet de mogelijkheden. Het bezoek van de adviseur kost je niets en is vrijblijvend. Met een duurzaamheidsadviseur bekijk je voor je de aanvraag doet de mogelijkheden. Het bezoek van de adviseur kost je niets en is vrijblijvend.