Overleg werkgroep Gas(t) vrij Hagerhof-oost

Op 3 februari hebben de eerste bewoners samen met de gemeente Venlo en andere betrokken partijen gesproken over Hagerhof-Oost. Er werd uitleg gegeven over de reden waarom er gekozen is voor deze wijk, wat de mogelijkheden zijn en hoe samengewerkt kan worden met wijkbewoners.

De gemeente startte met een korte uitleg over Hagerhof-Oost, wat de mogelijkheden in de buurt zijn en waarom deze buurt als eerste wordt aangepakt. Waarom Hagerhof-Oost? Klik hier voor meer uitleg.

Vervolgens is er gesproken over de verwachtingen van de bewoners en hoe we samen kunnen werken aan een ‘toekomstbestendig Venlo’. Er kwamen verschillende ideeën naar voren die opgepakt gaan worden.

Zo stelde één bewoner voor om persoonlijke gesprekken aan te bieden
voor eventuele subsidie aanvragen en financiële hulp.
Ook kwam het idee om een duurzaamheidsmarkt te organiseren.

Tot slot werden concrete actiepunten benoemd. Zo gaan bewoners binnenkort met een flyer langs de deuren om meer geïnteresseerden te werven voor het volgende overleg en de werkgroep.

Aanmelden voor de werkgroep?
Wilt u graag meepraten of heeft u ideeën die de wijk kunnen verbeteren? Meld u dan aan voor de werkgroep. Het volgende overleg is op 2 maart om 19:00 in de Zuidpilaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: morgeninvenlo@venlo.nl.