Met gemak zon op je dak

De gemeente Venlo gaat woningeigenaren helpen bij de aanschaf van zonnepanelen

Uitleg over het project

Op woensdag 29 september 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om leningen te gaan verstrekken aan woningeigenaren voor de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Veel inwoners vinden de aankoop van zonnepanelen lastig, hebben geen tijd om zich erin te verdiepen of kunnen het niet in één keer betalen. Met dit project nemen we die drempels weg. Woningeigenaren kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder dat zij hiervoor in één keer een groot bedrag moeten betalen. Deelnemers gaan daarvoor een lening aan bij de gemeente. Die lening wordt vervolgens in een periode van 15 jaar afgelost. De maandelijkse opbrengsten zijn altijd hoger dan de kosten aan rente en aflossing. Hierdoor kan de lening eenvoudig worden terugbetaald. De gemeente sluit hiervoor een contract af met een leverancier en installateur van zonnepanelen. Dit bedrijf (serviceprovider) verzorgt de aankoop, de installatie, het onderhoud en de service voor de deelnemer.

De planning

Nu gaan we van start met het zoeken naar een professionele serviceprovider, zodat we een goede kwaliteit van de zonnepanelen en de service kunnen garanderen. In het eerste kwartaal van 2022 beginnen we met het organiseren van informatieavonden en het verder bekend maken van de regeling. De eerste panelen zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden gelegd.

Actuele informatie

In totaal kunnen er ongeveer 750 deelnemers meedoen. Als de regeling succesvol blijkt, kan de gemeenteraad besluiten om de regeling voor nog eens 750 deelnemers open te stellen. Via de website morgeninvenlo.nl houden we je op de hoogte van de laatste informatie. Zodra er meer bekend is over de regeling, zoals de voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid om jezelf in te schrijven, melden we dit op deze website.