Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Gemeenteraad Venlo stemt in met de Transitievisie Gebouwde Omgeving 2021

Woensdag 31 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan hoe Venlo aardgasvrij gaat worden. Dit staat in de Transitievisie Gebouwde Omgeving 2021. Hiermee zetten we de eerste stappen naar een duurzame en aardgasvrije toekomst voor Venlo in 2021.

 

Met het akkoord van de gemeenteraad is de eerste stap gezet naar een aardgasvrije toekomst voor Venlo in 2050. Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente vastleggen hoe zij aardgasvrij gaan worden, Venlo loopt hier op vooruit. Dit is aangegeven in het Landelijk Klimaatakkoord. In de zogenaamde ‘Transitievisie’ schetst de gemeente de planning naar een aardgasvrije gemeente.

 

In de zogenaamde ‘Transitievisie’
schetst de gemeente
de planning naar
een aardgasvrije gemeente.

 

Keuze voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening

Elke gemeente maakt keuzes wanneer welke wijken van het aardgas af gaan en met welk warmte-alternatief.  Voor het maken van deze keuzes werkt zij intensief samen met woningcorporaties, netbeheerder en inwoners. Wethouder duurzaamheid Marij Pollux geeft aan: “Belangrijk uitgangspunt bij de te maken keuzes is dat het betaalbaar is voor onze inwoners. We kiezen voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.”

 

Lees hier: Transitievisie Gebouwde omgeving

Nieuwsgierig? Lees hier de Transitievisie Gebouwde Omgeving Venlo. Bij vragen kun je contact opnemen via morgeninvenlo@venlo.nl.