Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Enquête resultaten en de winnaar van de appeltaart

De resultaten van de enquête zijn bekend, en ook de winnaars van de appeltaarten.

Ongeveer een half jaar geleden vroegen wij de bewoners van Hagerhof-Oost een enquête in te vullen. Bijna 100 bewoners hebben gereageerd, bedankt daarvoor! Wij delen graag een beknopt overzicht van de resultaten.

Fijn om te zien dat precies 50% van de enquêtes is ingevuld door woningeigenaren en 50% door huurders van Woonwenz. Dat geeft aan dat beide doelgroepen evenveel betrokken zijn. Op de vraag wat jij de belangrijkste thema’s vindt voor Hagerhof-Oost kwamen veiligheid en een schone groene wijk naar voren. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners trots zijn op Hagerhof-Oost en wil daarom graag in gesprek over de genoemde thema’s.

Vervolgens geeft meer dan de helft van de respondenten aan de website www.morgeninvenlo.nl of de nieuwsbrief te hebben gelezen of dit te gaan doen. Dit zijn de belangrijkste communicatiekanalen voor het project Gas(t)vrij Hagerhof-Oost, fijn dat de meesten die weten te vinden!

Veel buurtbewoners doen al veel aan kleine energetische besparingen, zoals tochtstrips en ledlampen. Toch hebben velen vragen zijn over het grotere plaatje, namelijk wat gaat de overstap naar aardgasvrij wonen mij kosten. De gemeente is zich ervan bewust dat dit een groot vraagstuk is. Zodra hier meer over bekend is wordt hier helder en duidelijk over gecommuniceerd.

De winnaars van de appeltaarten hebben inmiddels een mail ontvangen. Geniet ervan!