Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

€7,6 miljoen subsidie voor warmtenet in Hagerhof-Oost

De gemeente Venlo krijgt een bijdrage van € 7,6 miljoen van het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen in Hagerhof-Oost aardgasvrij te maken. Hoe dit geld wordt besteed en wat dit betekent voor de bewoners van de wijk, wordt het komende jaar uitgewerkt.

Kansrijke oplossing met laagste kosten

In Nederland maken we de stap naar duurzame verwarming zonder aardgas. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens op een andere manier gaan verwarmen en koken. In Venlo starten we met de wijk Hagerhof-Oost. Voor deze wijk is een warmtenet met als bron de Maas (aquathermie) de meest kansrijke oplossing met de laagste kosten.

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit water, bijvoorbeeld de Maas. De warmte uit het water wordt opgeslagen in de bodem en daarna verder opgewarmd met een warmtepomp. Een warmtebedrijf gaat dit hele proces uiteindelijk realiseren, maar zover is het nog niet.

In Hagerhof-Oost kijken we niet alleen naar een andere manier van verwarmen. We hergebruiken en delen spullen, zoals bijvoorbeeld de uitleen van gereedschappen. Daarnaast kijken we samen met de bewoners hoe we de wijk groener kunnen maken, zodat de wijk in de toekomst beter bestand is tegen de hevige regenbuien, periodes van droogte en extreme hitte. Juist deze brede aanpak en het samenwerken met diverse partners hebben ervoor gezorgd dat deze bijdrage van het Rijk aan Venlo wordt gegeven.

Marij Pollux, wethouder Duurzaamheid, is blij met de bijdrage: “Hiermee kunnen we flinke stappen zetten in Hagerhof-Oost. Dit is een spannend proces, voor iedereen die hierbij betrokken is. We gaan niet van vandaag op morgen van het gas af, integendeel. We doen dit stap voor stap, samen met de bewoners.”


Samenwerking

Bij de ontwikkeling van een warmtenet zijn veel partijen betrokken. De gemeente werkt hierin o.a. samen met een actieve groep bewoners, Woningcorporatie Woonwenz, Enexis, Samenstroom en Waterschap Limburg. Al deze partijen dragen bij aan het tot stand komen van een collectief warmtenet in Hagerhof-Oost. Ook worden omliggende scholen, ondernemers, verenigingen en andere vertegenwoordigen van de wijk hierin betrokken.

Programma Aardgasvrije Wijken

Het Rijk heeft nu in totaal €100 miljoen beschikbaar voor het Programma Aardgasvrije Wijken. 71 gemeenten hebben een subsidieaanvraag ingediend. De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken heeft alle plannen beoordeeld en advies uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken. 19 gemeenten hebben een subsidie gekregen, waaronder dus Venlo.

Meer informatie: