Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Druk bezochte bijeenkomst van Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

Zeker 40 mensen waren aanwezig bij een bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.

Tijdens de avond beloofde de gemeente nog enkele openstaande vragen te beantwoorden. De antwoorden zijn via deze knop te vinden.

Lees meer

Er hing een goede sfeer tijdens de bijeenkomst van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid op dinsdag 14 juni 2022. De gemeente kreeg in 2020 voor Hagerhof-Oost vanuit de Rijksoverheid een groot bedrag aan subsidie voor het onderzoeken van een warmtenet in de wijk. Vanuit het Bewonersnetwerk waren vragen gesteld wat dit betekent voor de rest van de wijk Venlo-Zuid. Aanleiding voor een informatiebijeenkomst over het warmtenet in Hagerhof-Oost!

Wethouder aanwezig op de informatieavond

De avond werd geopend door de voorzitter van het Bewonersnetwerk, Tom Doesborg. Tom is een enthousiaste bewoner van Venlo-Zuid en is al jaren betrokken bij allerlei initiatieven in de wijk. Hij opende de avond en heette iedereen welkom. Daarna gaf hij het woord aan wethouder Marij Pollux. De wethouder legde uit dat het warmtenet een mogelijke manier is om van het aardgas af te stappen en daarmee een nieuwe manier is om met energie om te gaan. Maar in de gemeente Venlo gaan we niet alleen aan de slag met Nieuwe energie, maar ook met Nieuwe natuur en Nieuw gebruik. Daarom organiseren we ook voor die twee thema’s allerlei activiteiten waar iedereen aan mag deelnemen.

Warmtenet in Hagerhof-Oost

In het inhoudelijke deel van de avond heeft de gemeente alle vragen beantwoord over de techniek van het warmtenet. De warmte wordt uit het Maaswater gehaald en overgebracht op water dat in het warmtenet zit. Er wordt dus geen Maaswater verplaatst naar de woningen in Hagerhof-Oost. Dat was een opluchting voor alle aanwezigen. Wel waren er veel vragen over de natuur in de Maas en het grondwater waarin de warmte wordt opgeslagen. Kan dat allemaal wel? Veroorzaken we niet een nieuw probleem voor de natuur? En wat als alle steden langs de Maas warmte uit het water gaan halen? De gemeente heeft uitgelegd dat er meerdere onderzoeken gedaan zijn, waaruit is gebleken dat dit allemaal mogelijk is zonder schade aan de natuur.

Meedenken? 

Wil je meedoen of meedenken over het warmtenet in Hagerhof-Oost? Of heb je leuke ideeën voor Nieuwe natuur of Nieuw gebruik? Meld je dan aan voor het meedenkteam. Maandelijks komen ongeveer 10 buurtbewoners in het meedenkteam samen om mee te denken over de eisen en voorwaarden voor het warmtenet. Al deze informatie wordt door de gemeente meegenomen in het project. Aanmelden kan via morgeninvenlo@venlo.nl.