Aan de slag met Nieuwe energie in Venlo

Dinsdag 12 januari zijn we met verschillende partijen gestart om een kader te maken voor het opwekken van zon- en windenergie in gemeente Venlo. Dit kader hebben we nodig om helder te krijgen waar in Venlo kansen zijn voor de ontwikkeling van deze duurzame vormen van energie.

We bekijken wat belangrijk is bij het opwekken van duurzame energie in onze gemeente. Dit doen we onder andere samen met energiecoöperaties, netbeheerders, ontwikkelaars, bedrijven, dorps- en wijkraden, landbouw-, natuur- en milieu organisaties en geïnteresseerde inwoners. Samen denken we na over thema’s als:

  • Hoe nemen we inwoners mee als er straks daadwerkelijk een initiatief is?
  • Hoe kunnen inwoners deelnemen aan deze ontwikkeling en hoe kunnen ontwikkelingen ook bijdragen aan het verbeteren van de woonomgeving?
  • Hoe kunnen we het opwekken van energie koppelen aan andere functies, zoals bijvoorbeeld het telen van blauwe bessen?

Rond de zomer van 2021 moet het kader klaar zijn, zodat we aanvragen voor de aanleg van zonneweides en windmolens hieraan kunnen toetsen. Met een vastgesteld kader weten initiatiefnemers welke stappen zij moeten doorlopen om daadwerkelijk een project te starten. Verder creëren we onder andere veel inzicht in welke gebieden geschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie en hoe omwonenden tijdig kunnen worden meegenomen.

De ontwikkelingen van nieuwe technieken rondom het opwekken van duurzame energie gaan heel snel. Daarom is het belangrijk dat we ieder jaar opnieuw bekijken of het vastgestelde kader moet worden aangepast. Door het jaarlijks aanpassen houden we een actueel kader en blijven we op de juiste manier initiatieven toetsen.

Wil je meer weten of dit traject? Neem dan contact op met Stan Belgers van de gemeente Venlo via s.belgers@venlo.nl.