Bijbehorend project: Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost

Status energiescans referentiewoningen

Vorige maand was de laatste kans om je woning aan te melden als referentie woning. Inmiddels zijn er 4 woningen gekozen in Hagerhof-Oost. Deze bewoners krijgen een gratis woningenergiescan, inclusief stappenplan voor energiebesparende maatregelen. 

 

Woningtypen geselecteerd

Deze 4 woningen zijn de meest voorkomende woningtypen in de wijk. Dat betekent dat de energiescans en het daaruit voortkomend advies voor energiebesparende maatregelen, ook voor jouw woning kan gelden!

 

Advies presenteren we online

Dit advies presenteren we tijdens een webinar. Zoals het er nu uit ziet, vindt dit in maart of april plaats. Daar ontvang je nog een uitnodiging voor.