Nieuwe energie opwekken

Morgen zorgen we ervoor dat we samen Nieuwe energie opwekken in Venlo ;-). We zien kansen om mét onze Maas warmte op te wekken, gebruik te maken van aardwarmte, zon en wind. Zo wordt Venlo zelfvoorzienend en dalen de energiekosten voor alle Venlonaren. Zelf kun je een stapje zetten door zonnepanelen op je dak te plaatsen of een warmtepomp te installeren. Op die manier wek je zelf energie op.

Nieuwe energie biedt kansen

We zien in Venlo héél veel kansen. Kansen voor verbeteringen op het gebied van Nieuwe natuur (klimaatadaptatie), Nieuw gebruik (circulariteit) en Nieuwe energie (energietransitie). En die kansen gaan we in combinatie met elkaar, en vooral in samenwerking met alle betrokkenen, oppakken en uitvoeren. Onze uitdaging is om samen te werken aan een toekomst van onze stad en de buitengebieden waarin we leven van Nieuwe energie.

Meer over energietransitie

Nieuwe energie voor Morgen

In het Klimaatakkoord staan afspraken die iedereen in Nederland aangaan. Het gaat bijvoorbeeld over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen. Maar ook over elektrisch vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van Nieuwe energie door zonnepanelen en windturbines. In lijn met dit akkoord sluiten wij de akkoorden van Morgen met de 23 wijken in Venlo

Wijkakkoorden van Morgen

Duurzaam Nieuwe energie opwekken

Als je duurzaam Nieuwe energie wilt opwekken dan denk je na over energie uit natuurlijke bronnen, zoals biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren stroom, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzaam Nieuwe energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu en daarmee onze leefomgeving.

Zonnepanelen plaatsen

Zelf kleine stappen zetten?

Leen je tuingereedschap uit

Doe je Morgen in Venlo iets voor een ander door je tuingereedschap uit te lenen aan je buurman :-).

Slimme thermostaat plaatsen

Zet je Morgen in Venlo een extra stapje door een slimme thermostaat te plaatsen en energie te besparen ;-).

Zonnepanelen plaatsen

Als je Morgen in Venlo zonnepanelen plaatst wek je zelf Nieuwe energie op en dalen je energiekosten ;-).

‘We kijken samen wat belangrijk is voor de opwek van Nieuwe energie in Venlo. ’