Antwoorden openstaande vragen informatieavond Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

Tijdens de informatieavond van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid over het warmtenet in Hagerhof-Oost zijn enkele vragen gesteld die tijdens de avond niet beantwoord konden worden. De antwoorden op deze vragen zijn hier te vinden.

Powerpoint-presentatie: zie document op deze pagina.

Rapport over effect van warmtenet op de natuur in de Maas
Zie hier
Het effect van het warmtenet op de temperatuur van het grondwater toetst de provincie t.z.t. aan het wettelijke kader.

Hoe kom je aan een energielabel?
Zie: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.

Welke subsidies zijn beschikbaar?
Gemeentelijke subsidies, zie: https://www.duurzaambouwloket.nl/venlo.
Leningen provincie: https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/.
Subsidies Rijksoverheid, zie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde.