Energietransitie is uitdagend

Als je spreekt over een energietransitie dan heb je het over de overgang naar een nieuwe situatie voor je energievoorziening. Je vervangt hierin fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen, wat we in Venlo Nieuwe energie noemen. Daarnaast hebben we in Venlo veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag. Je hebt vast wel eens gehoord van het klimaatakkoord van Parijs. We zien dat de temperatuur op aarde stijgt. In het klimaatakkoord heeft de de internationale gemeenschap als doel gesteld om de toename van de wereldgemiddelde temperatuur te beperken.

De energietransitie is uitdagend

De energietransitie is uitdagend omdat het een heel technische opgave is, waarbij we nog niet precies weten hoe de technologische ontwikkelingen in de toekomst zijn. Er zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken, die elk hun eigen niveau van kennis en mate van betrokkenheid hebben. Er zijn ook veel verschillende overheden bij betrokken, elk met hun eigen opgaves en doelen om de energietransitie tot een succes te maken. Wat dát we stappen moeten zetten naar een groene toekomst met Nieuwe energie staat vast.

Transitievisie gebouwde omgeving

Nederland is in transitie. Onderweg naar een toekomst met duurzame energie, circulair materiaalgebruik en een klimaatbestendige leefomgeving. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in deze transitie. In 2021 levert elke gemeente de Transitievisie Warmte op. De gemeente Venlo grijpt samen met belang-hebbenden, zoals de betrokken woningcorporaties, Waterschap Limburg en de netbeheerder deze aanleiding aan om de energietransitie te combineren met de uitdagingen op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie. We spreken daarom van een Transitievisie Gebouwde Omgeving, waarin de thema’s Nieuw gebruik, Nieuwe natuur en Nieuwe energie aan bod komen.

Actuele versie transitievisie

Bijzonder is dat we in elke volgende visie op energietransitie stappen zetten op velerlei gebied. De Transitievisie Gebouwde omgeving is een weergave van een complexe opgave.

Lees transitievisie

Giel en Kyona

Boodschap van de volgende generatie

Voor ónze generatie is het belangrijk dat er iets gaat gebeuren! Onze ouders, familie, dorpsgenoten en landgenoten zetten gelukkig meer en meer de groene knop om. We passen ons gedrag en zitten in een energietransitie. Dit doen we vóór onze toekomst en we houden zo in de winter droge voeten en in de zomer juist het water vast voor Nieuwe natuur.

De energietransitie begint met mensen

Elke transitie begint bij en vooral met mensen. Mensen die vakinhoudelijk betrokken zijn, maar zeker ook bewoners en vastgoedeigenaren op wie deze transitie veel impact heeft. In de visie van Venlo staat de ‘P’ van People voorop. We geloven dat de sleutel van de energietransitie ligt in het verbeteren van de
omgevingskwaliteit. Daarnaast mag ook de ‘P’ van Pleasure niet ontbreken. Er zit een zekere mate van verplichting aan deze transitie, maar we gaan liever uit van het comfort, de kwaliteit en het plezier dat we samen kunnen realiseren.

‘Alleen samen zullen we erin slagen om van de energietransitie een succes te maken’

Zelf kleine stappen zetten?

Isoleer je thuis

Als je Morgen in Venlo begint met het isoleren van je huis, dan zit je er met plezier warm en comfortabel bij :-).

Zaai zaadjes

Als we Morgen in Venlo allemaal zaadjes in de tuin zaaien zorgen we door bestuiving voor Nieuwe natuur in Venlo ;-).

Koop minder nieuwe kleding

Als we Morgen in Venlo allemaal beslissen om jaarlijks drie kledingstukken minder te kopen, verminderen we de CO2 uitstoot drastisch :-).